Sara Olsson författare

Stipendier

2014 Stipendium ur Författarnas Fotokopieringsfond
2015 Stipendium ur Prins Wilhelms stipendiefond, utdelat av Svenska PEN

Läs mer...